FAKS blev dannet i 1990 med det formål at samle mennesker med smerter til aktiviteter for derigennem ved egen indsats at opnå større livskvalitet

FAKS- Foreningen af Kroniske Smertepatienter og pårørende

FAKS arbejder bl.a. for synliggørelse og anerkendelse af kroniske smerter, der er et problem for den enkelte og for samfundet generelt, og for at skabe rammerne for hjælp til selvhjælp for smertepatienter og pårørende.

Læs mere om FAKS på hjemmeside: