Handleplaner (mål og delmål)

En smertepatients selvværd er ofte påvirket. Handleplaner kan være et godt redskab til at generhverve noget af sit tabte selvværd. Det er vigtigt at sætte sig små delmål, for at opleve gentagende succeser.

Indhold i en handleplan

1. Noget, du ønsker at gøre – ikke hvad en anden mener, du skal gøre, eller hvad du mener, du bør gøre.

2. Realistisk – noget, du kan forvente at gennemføre i løbet af ugen.

3. En handling – at tabe sig er f.eks. ikke en handling, men at undgå usunde mellemmåltider er en handling. At tabe sig er et resultat af en handling.

4. Svar på spørgsmålene:

  • Hvad? Den nøjagtige handling. F.eks. at gå en tur eller at undgå usunde mellemmåltider.
  • Hvor meget? Tid, afstand, mængde. F.eks. gå 10 minutter, at gå tur op til Yrsavej og tilbage igen eller en portion om dagen.
  • Hvornår? Tid på dagen, ugedag. F.eks. efter aftensmaden, mandag, onsdag og fredag.
  • Hvor ofte? Antal gange. F.eks. 3 gange, men forsøg at undgå hver dag. Hvis der kommer noget i vejen, er det bedre at din plan lykkes, ved at du gennemfører den 3 gange, end at den mislykkes hvis du kun gennemfører 6 ud af 7 gange. Skulle du få gennemført din plan
   flere gange end du har sat som mål, er succesen bare endnu større!

5. Spørg dig selv: ”På en skala fra 1-10, hvor 0 = slet ikke sikker til 10 = helt sikker, hvor meget tror jeg så på, at jeg vil gennemføre hele handleplanen? Hvis svaret er mindre end 7, skal du spørge dig selv, hvilke forhindringer der er – justere din handleplan, så du er sikker på at kunne gennemføre den.

Problemløsning trin for trin

1. Identificer problemet. Hvad forhindrer mig i at gøre det jeg vil. F.eks. komme i gang med at træne.

2. Skriv ideer til løsninger af problemet. Aftale med ven at gøre det sammen. Finde træningsmåder som jeg syntes er sjove. Lave skema over hvornår, både ugedag og tidspunkt. Er det økonomien der er trængt. Så find gratis træningsmetoder som at gå en tur i naturen, eller at bruge træningspladser i skoven.

3. Vælg en ide at afprøve.

4. Vurder resultaterne. Hvis problemet er løst, fint. Hvis ikke….

5. Prøv en anden ide. Afprøv en anden ide fra listen, hvis den første ikke fungerede. Fortsæt med at afprøve indtil alle ideerne er afprøvet.
Hvis problemet stadig ikke er løst….

6. Træk på andre ressourcer. Spørg familie, sundhedspersonale, om de har andre ideer, hvis din løsning ikke fungerede. Få lavet en ny liste og gå
så videre fra punkt 3 og fortsæt indtil alle muligheder er afprøvet. Hvis problemet stadig ikke er løst så….

7. Accepter, at problemet måske ikke kan løses lige nu. Man kan altid tage det op på et andet tidspunkt.